Cunosti legislatia?

DenumireNr.Data PublicariiDenumire
Directiva U.E.6606.sep.06Directiva 2006/66 privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori
H.G.1132/107918.sep.08Hotarârea de Guvern 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, modificata si completata prin HG 1079/2011
O.M.669/130428.mai.09Ordinul comun 669/1304 din 2009 al Ministrului Mediului si al Ministrului Economiei privind aprobarea Procedurii de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori
O.M.699/130428.mai.09Informatii privind inregistrarea producatorilor de baterii si acumulatori conform Ordinului 669/1304 din 2009
O.M.1399/203226.oct.09Ordinul comun 1399/2032 din 2009 al Ministrului Mediului si al Ministrului Economiei pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseuri de baterii si acumulatori
Regulament110329.nov.10Regulamentul 1103_2010 de stabilire, in conformitate cu Directiva 200666CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundar
O.M.2743/318921.nov.11Ordinul comun 2743/3189 din 21 noiembrie 2011 al Ministerul Mediului si Padurilor si al Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare
Regulament49311.iun.12Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, in conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienta a reciclarii in procesele de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori
O.M.2366/154815.iun.12Ordin nr. 2366/1548 din 15 iunie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori, precum si componenta si atributiile comisiei de evaluare si autorizare
O.M.214510.decembrie.14Ordin 2145/10.12.2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3201/2012 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori
Informatii achitare tarife – deseuri de baterii si acumulatori
OUG19622.decembrie.05ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 196 din 22 decembrie 2005 actualizata, in vigoare din 4 ianuarie 2017