Trasnferul de responsabilitate

Orice producator sau importator de baterii si/sau acumulatori poate deveni afiliat RECOBAT PLUS. Producatorii de baterii si acumulatori care doresc sa adere la sistemul RECOBAT PLUS pot completa on-line formularul de aderare.

 RECOBAT PLUS preia prin semnarea unui contract avizat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) principalele responsabilitati care revin in sarcina producatorilor si importatorilor de baterii portabile si acumulatori conform reglementarilor in vigoare:

 • Suportul si/sau inregistrarea in registrul producatorilor de baterii la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) conform Ordin Comun 669/1304/2009;
 • Actualizarea anuala a anexei la numarul de inregistrare – pana la data de 28 februarie conform Ordinul Comun 669/1304/2009;
 • Efectuarea raportarilor anuale in numele producatorilor catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) pana in data de 28 februarie conform O.M. 399/2032/2009;
 • Finantarea integrala a colectarii, tratarii si reciclarii in cadrul unor sisteme colective sau individuale de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori
 • Realizarea cotelor anuale individuale, obligatorii, de colectare si valorificare pentru bateriile portabile comercializate

RECOBAT PLUS efectueaza in numele si pentru afiliatii sai toate raportarile potrivit legii, catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

De asemenea, RECOBAT PLUS realizeaza cotele anuale individuale, obligatorii, de tratare si reciclare pentru bateriile portabile comercializate de producatorii inregistrati in conformitate cu legislatia in vigoare:

 •  Tratarea
 1. Tratarea include, cel putin, indepartarea tuturor fluidelor si acizilor.
 2. Tratarea si orice depozitare, inclusiv depozitarea temporara, in instalatiile de tratare se desfasoara in amplasamente cu suprafete impermeabile si acoperis adecvat rezistent la intemperii sau in containere corespunzatoare.
 • Reciclarea
  Procesele de reciclare trebuie sa realizeze urmatoarele niveluri minime de eficienta privind reciclarea:
 1. reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor si acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea continutului de plumb la cel mai inalt nivel care este fezabil tehnic, evitandu-se in acelasi timp costurile excesive;
 2. reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor si acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea continutului de cadmiu la cel mai inalt nivel care este fezabil tehnic, evitandu-se in acelasi timp costurile excesive; si
 3. reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deseuri de baterii si acumulatori.

Pentru a indeplini obiectivele privind mediul, RECOBAT PLUS realizeaza si sprijina prin implementarea sistemelor de colectare selectiva un nivel ridicat de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori

Pentru un contact permanent cu legislatia si reglementarile europene, RECOBAT PLUS isi propune sa colaboreze permanent cu structurile europene in materie de reciclare, pentru a beneficia asfel de experienta si knowhow-ul acumulat in tari cu traditie in domeniul reciclarii bateriilor portabile.