Ordinul nr. 1503/2017

n ultimele zile ale anului trecut, mai exact pe 28 decembrie, Ministerul Mediului a aprobat noul Ordin pentru modificarea si completarea metodologiei de calcul a taxelor si contributiilor la Fondul pentru mediu – Ordinul nr. 1503/2017. Ca si ordinul precedent (Ordinul nr. 2413/2016), acesta inlocuieste intreaga Metodologie in domeniu. Modificarile aduse sunt substantiale, in special in domeniile cu expunere larga pe piata, cum este cazul deseurilor de ambalaje dar si pentru contributii „de noua generatie” cum este cazul deseurilor de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori.

Ordinul prevede expres modalitatea de stabilire a greutatii deseurilor de ambalaje, anvelope, DEEE si de baterii si acumulatori, respectiv pe baza informatiilor cuprinse in anumite tipuri de documente – facturi si anexele la acestea, avize de insotire a marfii, documente de transport, documente vamale, fise tehnice ale produselor, documente de cantarire actualizate anual sau ori de cate ori se modifica greutatea acestora, inclusiv alte documente relevante. Acestea sunt enumerate neexhaustiv si generic in Ordin, iar in acest context, se poate considera ca este lasata o destul de mare marja de apreciere personalului cu atributii de control al Administratiei Fondului pentru Mediu.

Un alt punct important este legat de suplimentarea si completarea conditiilor imperative pentru luarea in calcul a cantitatilor de deseuri de ambalaje la indeplinirea obiectivelor legale. Printre acestea, si obligatia operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului de a respecta anumite cerinte specifice reglementate in Anexa nr. 2 la Metodologie – cerinte care se refera practic la o diagrama pentru evaluarea operatiei de valorificare drept operatie de reciclare si care se aplica operatiei la care a fost supus materialul de ambalare.

In domeniul obligatiilor cu privire la DEEE, se specifica posibilitatea operatorilor economici producatori de a realiza obligatiile anuale de colectare in sistem mixt – respectiv in mod individual si/ sau prin transfer de responsabilitate.
Cu privire la obligatia de plata stabilita de la 1 ianuarie 2018 referitoare la contributia aferenta neindeplinirii tintelor de colectare a DEEE, in cazul producatorilor care au transferat resposabilitatea, aceasta este prevazuta expres ca se aplica pentru cantitatile de EEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizatii colective.

Au fost totodata aduse modificari si completari in ceea ce priveste taxa de depozitare a deseurilor – „taxa de depozitare la groapa”. Printre altele, se stabileste obligatia unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiilor de dezvoltare intercomunitara (conform competentelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localitatilor), de a include in tarif/taxa de salubrizare contravaloarea taxei de depozitare sau de a asigura fondurile necesare achitarii acesteia, in vederea stimularii colectarii selective si sortarii deseurilor municipale.

O alta modificare importanta este legata de prevederea expresa a posibilitatii reprezentantilor Administratiei Fondului pentru Mediu cu atributii de control, de a nu lua in considerare o tranzactie care nu are scop economic sau de a reincadra forma unei tranzactii/ activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei / activitatii.

Este totodata reglementata semnificatia termenului de documente financiar-contabile si documente justificative. Acestea sunt prevazute ca fiind cel putin, urmatoarele: factura, avizul de insotire, formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase prevazut in Anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, anexa nr. VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, precum si cele prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.

In lumina acestor modificari, este recomandata realizarea de catre companii a unei analize a impactului efectiv asupra domeniilor de activitate ale acestora, inclusiv a contractelor practicate in prezent si a celor propuse pentru viitor, pentru a se asigura ca sunt respectate cerintele noi sau cele modificate relevante, aduse de acest Ordin si ca nu este afectata luarea in considerare a anumitor cantitati de deseuri gestionate pe fluxuri specifice, in vederea indeplinirii obiectivelor legale.

Nu in ultimul rand, din experienta s-a dovedit mai tot timpul utila discutarea cu angajatii/ colaboratorii implicati in aceste activitati la nivelul companiei, a aspectelor noi sau neclare, pentru a preveni eventuale lipsuri in gestionarea deseurilor pe fluxurile specifice si inclusiv diminuarea riscurilor operationale sau formale in cazul unor controale.

sursa: hotnews.ro