Responsabilitati

Responsabilitatile producatorilor si importatorilor

In conformitate cu legislatia in vigoare producatorii si importatorii care introduc pe piata nationala baterii si acumulatori trebuie sa indeplineasca urmatoarele responsabilitati:

 • sa depuna la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) documentatia necesara in vederea obtinerii numarului unic in registrul producatorilor de baterii si acumulatori;
 • sa dezvolte si sa implementeze sisteme de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori;
 • sa finanteze in totalitate costurile de colectare si reciclare deseuri de baterii in conformitate cu obligatiile in vigoare;
 • sa realizeze ratele minime de colectare pentru deseurile de baterii portabile:sa dispuna de o evidenta a bateriilor puse pe piata si a celor colectate si sa intocmeasca raportari anuale catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) conform documentatiei in vigoare
  • 25% pâna la data de 26 septembrie 2012
  • 45% pâna la data de 26 septembrie 2016
 • sa informeze consumatorii privind colectarea selectiva a deseurilor de baterii si acumulatori

Responsabilitatile RECOBAT PLUS:

Asociatia RECOBAT PLUS este o organizatie neguvernamentala cu scop declarat nonprofit ai carei afiliati sunt societati comerciale care activeaza pe piata bateriilor, acumulatorilor, a electronicelor de consum si care are drept scop protectia mediului inconjurator prin preluarea responsabilitatilor ce revin acestora, actionand in numele lor pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori.

Pentru a indeplini obiectivele privind mediul, RECOBAT PLUS si-a propus inca de la inceput sa asigure un nivel ridicat de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori, si sa sprijine imbunatatirea performantei privind mediul a tuturor operatorilor implicati in  ciclul de viata al bateriilor si acumulatorilor, de exemplu producatorii, distribuitorii si utilizatorii finali, in special operatorii implicati direct in tratarea si reciclarea de deseuri de baterii si acumulatori cu care aceasta se afla sub contract.

Potrivit Licentei de Operare eliberata de Ministerul Mediului si Padurilor si a legislatiei nationale specifice, RECOBAT PLUS se obliga sa desfasoare activitati pentru respectarea obligatiilor si obiectivelor asumate:

 • promovarea celor mai eficiente activitati de colectare si tratare la nivel national pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient si transparent de gestionare a deseurilor de baterii si acumulatori;
 • realizarea pentru si in numele producatorilor de baterii si acumulatori portabili a ratelor de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori stabilite de legislatia specifica;
 • asigurarea finanantarii, pentru si ȋn numele producatorilor de baterii si acumulatori sau a reprezentantilor autorizati ai acestora, a tuturor costurilor care decurg din colectarea, tratarea si reciclarea tuturor deseurilor de baterii si acumulatori      portabili            si industriali pentru care a preluat responsabilitatea;
 • sa fie deschisa si echidistanta fata de toti partenerii contractuali;
 • informarea utilizatorilor finali de baterii si acumulatori privind sistemele disponibile de colectare si de reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori.

De asemenea, RECOBAT PLUS raporteaza catre Comisia de evaluare si autorizare a operatorilor economici legal constituiti, in vederea preluarii responsabilitatilor privind realizarea ratelor minime de colectare si reciclare a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA) modul de realizare a obiectivelor referitoare la gestiunea deseuri lor de baterii si acumulatori in numele si pentru afiliatii sai.

RECOBAT PLUS efectueaza in numele si pentru afiliatii sai toate raportarile potrivit legii, catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.