GDPR

Regulamentul european general privind protecția datelor (GDPR) a apărut în Jurnalul Oficial al UE în mai 2016, în aceeași lună intrând în vigoare. Totuși, aplicarea efectivă a acestuia se va face abia începând cu data de 25 mai 2018, în toate statele membre UE, deci și în România.
Practic, intrarea în vigoare a GDPR va coincide cu abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Referitor la datele cu caracter personal, GDPR prevede că acestea „înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.
Asociatia Recobat-Plus, prin Responsabilul cu Protectia Datelor(DPO), aplica o serie de masuri specifice ce au ca scop strict securitarea datelor persoanelor vizate, cu efect imediat si de lunga durata. Masurile luate implica sisteme de operare moderne si cu patch-uri de securitate la zi, solutii antivirus, criptarea si parolarea datelor sensibile vizate de catre GDPR. Site-ul Asociatiei Recobat-Plus nu cere si nu colecteaza date personale, nu foloseste module cookie in modul de accesare.