Servicii oferite de catre Asociatia RECOBAT PLUS

Serviciile oferite de catre Asociatia RECOBAT PLUS membrilor sai sau contractual sunt urmatoarele:

Conform activitatii de baza, RECOBAT PLUS asigura preluarea reponsabilităţilor producătorilor si importatorilor de baterii și acumulatori potrivit prevederilor Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deşeurilor de baterii si acumulatori și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor și ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea ratelor minime de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îndeplinesc în mod individual responsabilităţile privind realizarea ratelor minime de colectare şi reciclarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, pentru categoriile 1, 2 și 4;

Asistenta la întocmirea documentației de înregistrare la Agenția Naţională pentru Protecția Mediului, depunerea dosarului, urmărirea stadiului de finalizare şi ridicarea numărului de înregistrare;
Dotare in mod gratuit cu infrastructură de colectare constand in containere ale caror dimensiuni sunt corelate cu destinatia si dimensiunile locaţiei;

Colectarea deşeurilor de baterii si acumulatori, preluarea containerelor dupa un plan aprobat de comun acord si funcţie de gradul de umplere al acestora;

Efectuarea raportarilor către autoritățile de mediu, ANPM și Ministerul Mediului;
Suport logistic pentru fluxul : deseu, colectare, transport, depozitare si eliminare nepoluantă, rapoarte informative cu privire la acestea;

Sistem informatic integrat pentru managementul deșeurilor de baterii ce integrează generatorii de deşeuri, colectorii, transportatorii și reciclatorii, efectuarea de situatii infomative pentru deșeuri și rapoarte;
Auditarea și controlul proceselor în managementul deșeurilor, intocmirea documentelor de transport deșeuri conform legislatiei, inclusiv pentru transporturi ADR;

Avand in vedere importanta campaniilor de informare şi educare a populaţiei pentru stimularea colectării selective, RECOBAT contribuie in mod interactiv la planificarea, creatia si derularea acestor actiuni de comunicare;
Pentru armonizarea cu legislația și reglementările în vigoare, RECOBAT ofera consultanță de specialitate reala si virtuala cu privire la problematicile de mediu, mediere si reprezentare la nivelul institutiilor romanesti;